Багатопустотні плити перекриття застосовуються у будівництві житлових, громадських та адміністративних будівель з використанням різноманітних матеріалів стін: цегли, бетонних блоків, моноліту, стінових панелей та інших стінових матеріалів, які використовуються у звичайних умовах будівництва. Багатопорожнисті плити перекриття відрізняються різноманітністю розмірів, високою жорсткістю, міцністю та зручністю монтажу. У даній статті ми розглянемо процес моделювання таких плит за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР.

Рис. 1 Багатопорожниста плита перекриття

Рис. 1 Багатопорожниста плита перекриття

Розглянемо особливості моделювання багатопустотних плит перекриття за допомогою плоских скінченних елементів, наприклад, СЕ41. Згідно з принципом роботи, такі плити є шарнірно опертими з обох боків, тому їх слід моделювати відповідно до цього принципу.

Проте, тип жорсткості для пластини в ЛІРА-САПР є прямокутним, тобто без порожнин. Тоді як визначити його товщину? Щоб відповісти на це питання, потрібно з'ясувати для якої задачі ми будемо використовувати таку плиту. Розглянемо наступні варіанти:

  • Необхідно провести розрахунок навантаження на стіну, на яку спирається плита, а також на фундамент, на який спирається ця стіна. У даному випадку згинальна жорсткість плити не відіграє принципової ролі, і потрібно враховувати лише власну вагу плити перекриття.
  • Потрібно провести моделювання роботи плити з урахуванням взаємодії з іншими конструктивними елементами. Це означає врахування ситуації, коли на плиту діють конструктивні елементи, а зусилля в них залежать від величини деформації плити під навантаженням.

Для обох цих випадків необхідно визначити потрібну еквівалентну товщину суцільної плити. Розглянемо кожен з них докладніше.


Врахування власної ваги плити

Для того щоб врахувати власну вагу багатопорожнистої плити користувачу потрібно лише розрахувати власну вагу плити перекриття. Цей параметр можна знайти в типовій серії залізобетонних виробів або на веб-сайті заводу-виробника.

Таблиця 1. Розміри та вага стандартних багатопорожнистих плит перекриття товщиною 220мм і шириною 1,2м.

Найменування Розміри, мм Вага, кг Вага, т
ПК 15-12-8 1480x1190x220 680 0,680
ПК 16-12-8 1580x1190x220 730 0,730
ПК 17-12-8 1680x1190x220 770 0,770

Отримане значення слід перевести у погонну вагу, тобто визначити, скільки важить один погонний метр плити перекриття. Наприклад, для плити ПК 17-12-8 погонна вага складає g=0.458 тс/м. Отриману погонну вагу ми підставляємо у формулу для визначення погонної ваги суцільної плити: g = b * h * 2.5 т/м3. З цієї формули виразити потрібну висоту h, виходячи з того, що ширина плити вже відома і дорівнює ширині багатопорожнистої плити.

h=g/(b*2.5)=0.458/(1.19*2.5)=0.154 м = 15.4 см.

Отримане значення і є еквівалентна товщина суцільної плити.

Рис. 2 Жорсткість еквівалентної плити Пластина H 15.4

Рис. 2 Жорсткість еквівалентної плити «Пластина H 15.4»

Таблиця 2. Жорсткісні характеристики. Пластини

Номер Ім'я E(E1), т/м2 RO, т/м3 V12(V) H, см
1 Пластина H 15.4 3000000.000 2.500 0.200 12.2

Рис. 3 Багатопорожниста плита змодельована плоскими скінченними елементами

Рис. 3 Багатопорожниста плита змодельована плоскими скінченними елементами

Навантаження на нижні конструкції від такої плити буде відповідати навантаженню від прийнятого в проекті залізобетонного виробу. Питому вагу у параметрах жорсткості слід задати як питому вагу залізобетонних конструкцій (2.5 т/м3).

Врахування згинальної жорсткості плити з попередньо-напруженою арматурою

Оскільки більшість багатопустотних залізобетонних плит попередньо напружені, то для визначення згинальної жорсткості важливо з'ясувати максимальний прогин при випробуваннях на жорсткість. Цю інформацію можна знайти у типових серіях на багатопорожнисті залізобетонні плити або запросити у заводу-виробника.

Розглянемо приклад визначення згинальної жорсткості плити Серії 1.241-1 Випуск 37 Панелі перекриття залізобетонні багатопопустотні.

Як зразок, приймемо плиту марки П72.12-8-АтIVс у віці 100 діб.

Таблиця 3. Визначення граничного прогину багатопорожнистої плити під час випробувань

Марка панелі Перевірка жорсткості
fпроект. / fпред для випадків випробування у віці (п. 6.2.1) Величина фактичного прогину/мм/для випадку випробування у віці (п.п. 6.2.6, 6.2.3)
При якому виріб визнається придатним При якому потрібне повторне випробування
100 діб 14 діб 28 діб 100 діб 14 діб 28 діб 100 діб
П72.10‑4,5‑АтIVс 0,48 ⋜6,9 ⋜6,4 ⋜5,5 >6,9 на ⋜7,4 >6,4 на ⋜6,9 >5,5 на ⋜6,0
П72.10‑6‑АтIVс 0,70 ⋜10,2 ⋜9,6 ⋜9,0 >10,2 на ⋜10,9 >9,6 на ⋜10,4 >9,0 на ⋜10,3
П72.10‑8‑АтIVс 0,91 ⋜15,0 ⋜14,3 ⋜12,9 >15,0 на ⋜15,7 >14,3 на ⋜15,0 >12,9 на ⋜13,5
П72.10‑12,5‑АтIVс 0,96 ⋜17,8 ⋜17,0 ⋜15,5 >17,8 на ⋜18,6 >17,0 на ⋜17,7 >15,5 на ⋜16,2
П72.12‑4,5‑АтIVс 0,47 ⋜6,9 ⋜6,4 ⋜5,5 >6,9 на ⋜7,5 >6,4 на ⋜6,9 >5,5 на ⋜6,0
П72.12‑6‑АтIVс 0,58 ⋜9,8 ⋜9,2 ⋜8,1 >9,8 на ⋜10,6 >9,2 на ⋜10,0 >8,1 на ⋜8,8
П72.12‑8‑АтIVс 0,94 ⋜15,8 ⋜15,0 ⋜13,6 >15,8 на ⋜16,5 >15,0 на ⋜15,7 >13,4 на ⋜14,2
П72.12‑12,5‑АтIVс 1,00 ⋜18,4 ⋜17,6 ⋜16,1 >18,4 на ⋜19,2 >17,6 на ⋜18,4 >16,1 на ⋜16,8
П72.15‑4,5‑АтIVс 0,49 ⋜6,8 ⋜6,3 ⋜5,4 >6,8 на ⋜7,3 >6,3 на ⋜6,8 >5,4 на ⋜5,9
П72.15‑6‑АтIVс 0,81 ⋜10,6 ⋜10,0 ⋜9,8 >10,6 на ⋜11,1 >10,0 на ⋜10,5 >9,8 на ⋜10,6
П72.15‑8‑АтIVс 0,87 ⋜14,2 ⋜13,4 ⋜12,1 >14,2 на ⋜14,8 >13,4 на ⋜14,0 >12,1 на ⋜12,6
П72.15‑12,5‑АтIVс 0,99 ⋜18,8 ⋜17,9 ⋜16,4 >18,8 на ⋜19,6 >17,9 на ⋜18,7 >16,4 на ⋜17,1

Граничний прогин багатопорожнистої плити при випробуваннях у віці 100 діб становить 13.6 мм. Даний прогин визначається при контрольному навантаженні 0.67 т/м2, без урахування власної ваги виробу (0.305 т/м2). З урахуванням власної ваги при визначенні прогину під навантаженням складе 0.67+0.305=0.975 т/м2. Виразимо необхідну величину моменту інерції з формули прогину однопрогінної шарнірно опертої балки:

f=5/384*(q*lр4)/(E*I)
EI=5/384*(q*lр4)/f=5/384*(0.975*7.154)/0.0136=2439.65 т*м2;
lp=7.15 м - розрахунковий прогін плити під час випробування.

Визначимо необхідну товщину плити для врахування її власної ваги:
0.305/2.5=0.122 м.

Переріз плити еквівалентний як за власною вагою, так і за поздовжньою жорсткістю, тобто, засноване на аналогічній площі поперечного перерізу, а тому і його поздовжньої жорсткості.

Визначимо згинальну жорсткість суцільної плити, розглянутої раніше (Н=12.2 см):

EI=E*b*h3/12=3000000*1*0.1223/12=453.96 т*м2

Для коригування жорсткості плити можна скористатися функцією множення жорсткості на коефіцієнт (доступно починаючи з версії ЛІРА-САПР 2019). Визначимо коефіцієнт, на який слід помножити згинальну жорсткість плити:

2439.65/453.96=5.37

Рис. 4 Множення згинальної жорсткості плити на коефіцієнт 5.37

Рис. 4 Множення згинальної жорсткості плити на коефіцієнт 5.37

Таблиця 4. Жорсткісні характеристики. Пластини

Номер Ім'я E(E1), т/м2 RO, т/м3 V12(V) H, см k(EI)
1 Пластина H 12.2 3000000.000 2.500 0.200 12.2 5.370

Рис. 5 Рівномірно-розподілене навантаження на плиту

Рис. 5 Рівномірно-розподілене навантаження на плиту

Рис. 6 Ізополя переміщення Z, мм

Рис. 6 Ізополя переміщення Z, мм

Як видно, за результатами розрахунку прогин плити приблизно відповідає прогину при випробуваннях. Невелика різниця (0.4 мм) пояснюється тим, що в розрахунковій моделі прогін плити прийнятий не 7.15 м як при випробуваннях, а 7.2 м.

Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.Коментарі

Написати