Розрахунок деформацій інших типів ґрунтів можна знайти за посиланням.

1. Повні деформації основи

При наявності засолених ґрунтів повні деформації основи визначаються за формулою:

Ф-ла 4.1.png

(1)

де Ss – повні деформації основи; S – осадка основи (деформації, що визначаються як для звичайних ґрунтів, без урахування їх специфічних властивостей); Ssf – суфозійна осадка при вилуговуванні солей.

2. Визначення висоти зони усадки Hsf

Деформації суфозійної осадки Ssf нарощуються в межах зони осадки Hsf.

Зона осадки Hsf вимірюється від низу фундаменту (або від верхньої відмітки шару засоленого ґрунту) до глибини, де сумарні вертикальні напруження від зовнішнього навантаження та власної ваги ґрунту рівні початкового тиску суфозійного стиску. При цьому напруження від власної ваги ґрунту приймаються при його повному водонасиченні.

3. Визначення усадки ґрунту Ssf

Осадка основи визначається за формулою (ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд», Д. 28):

Ф-ла 4.2.png

(2)

де εsf,i – відносна осадка i-го шару ґрунту; hi – товщина i-го шару.

Залежність відносної осадки εsf від тиску P задає користувач.

Приклад розрахунку деформації основи за наявності засолених ґрунтів

Необхідно визначити суфозійну осадку стовпчастого фундаменту. Геометричні розміри підошви 2х3 метра, глибина закладання – 1.5 метри. Середній тиск під підошвою фундаменту становить Р = 80 т. Ґрунтові умови будівельного майданчика наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Ґрунтові умови.

№ ІГЕ

Тип ґрунту

Питома вага,
кН/м3

Питома вага часток,
кН/м3

Коефіцієнт пористості е

Модуль деформації,
кН/м2

1

Пісок дрібний

17

26.5

0.72

19500

2

Засолений ґрунт

17.7

27.1

0.76

10300

3

Суглинок лесовидний

15.7

27.2

0.93

10000


На рисунку 1 показані графіки напружень від власної ваги ґрунту та від зовнішнього навантаження, що були пораховані заздалегідь.

Расчётная схема для определения просадки грунта

Рис. 1. Розрахункова схема для визначення просадки ґрунту.
σzp - епюра тиску від зовнішнього навантаження; σzg – епюра тиску від власної ваги ґрунту в природному стані; σzg,w – епюра тиску від власної ваги ґрунту, з урахуванням можливого водонасичення просадного шару; σz - сумарний тиск, що дорівнює σzzpzg,w.

Значення відносного суфозійного стиску εsf задаються у діалоговому вікні «Характеристики ґрунтів», при переході на вкладку «Засолені» (рис. 2). У таблиці характеристик просадних ґрунтів потрібно задати наступні параметри:

  1. Номер ІГЕ. Цей номер повинен відповідати номеру ІГЕ в основній таблиці Характеристик ґрунтів.
  2. Тиск Р.
  3. Відносний суфозійний стиск esf (εsf).

Рис. 2. Завдання відносного суфозійного стиску

Рис. 2. Завдання відносного суфозійного стиску.

1. Визначення висоти суфозійного стиску Hsf.

Деформації осадки нарощуються у межах висоти зони Hsf. Нижня межа зони осадки знаходиться в місці, де початковий тиск суфозійного стиску Psf дорівнює сумарному тиску σz = σ + σzg, при цьому значення напружень σzg для засолених ґрунтів визначаються у водонасиченому стані.

Початковий тиск суфозійного стиску Psf – це тиск, при якому відносний суфозійний стиск еsf дорівнює 0.01.

Використовуючи дані, що наведені на рисунку 2, визначимо по інтерполяції початковий тиск Psf для ІГЕ-2:

Ф-ла 4.3.png

(3)

На рисунку 3 показано, що точка перетину між графіками Psf і σz відсутня. У даному випадку деформації осадки нарощуватимуться в межах шару засоленого ґрунту.

Определение просадочной толщи

Рис. 3. Визначення висоти суфозійного стиску.

2. Визначення деформацій осадки Ssf.

Використовуючи значення сумарних напружень σz = σ + σzg визначимо відповідні значення відносної деформації осадки еsf (εsf) (використовуючи дані з рисунку 2). Результати розрахунку деформацій суфозійної осадки занесемо до таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок деформацій суфозійної осадки

Відмітка,
м

Товщина шару,
м

σz,
т/м2

σz, т/м2
(в середині шару)

esf (εsf)
(в середині шару)

Ssf, м
(в середині шару)

96

-

32.428

-

-

-

95

96 – 95 = 1

23

Табл 4.1.png

0.0235

0.0235

94

95 – 94 = 1

18.529

Табл 4.2.png

0.0213

0.0213

93

94 – 93 = 1

16.37

Табл 4.3.png

0.0188

0.0205

Повні деформації суфозійної осадки

0.0653


При розрахунку даної задачі без урахування впливу засоленого ґрунту (рис. 4, а), можна побачити, що деформації рівні S = 0.086 м, а коефіцієнт постелі С1 = 935.244 т/м2.

Виходячи з цих даних, ми можемо порахувати повні деформації основи, з урахуванням особливостей засолених ґрунтів:

Ф-ла 4.4.png

(4)

Отже, коефіцієнт постелі С1 буде розрахований за формулою (метод 2, модель Вінклера):

Ф-ла 4.5.png

(5)

Рис. 4. Порівняння результатів розрахунку основи:
а) без урахування засоленого ґрунту;
б) з урахуванням особливостей засоленого ґрунту.

Рис. 4. Порівняння результатів розрахунку основи: а) без урахування засоленого ґрунту

Рис. 4. Порівняння результатів розрахунку основи: б) з урахуванням особливостей засоленого ґрунту

а)

б)

Приклад визначення деформацій засоленых ґрунтів


Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.

Ольга Башинская

Кандидат технических наук - специальность "Строительные конструкции, здания и сооружения". Инженер-программист компании «ЛИРА САПР». Разработка программных комплексов.

Інші публікації цього автора


Коментарі

Написати