Запуск програми ЛІРА-САПР

Після встановлення ПК ЛІРА-САПР на комп'ютер запустіть програму подвійним натисканням лівої кнопки миші по іконці ярлика (під час встановлення шлях до файлів та папок програми за замовчуванням C:\Program Files\LIRA SAPR\LIRA SAPR 20..).

Якщо під час інсталяції програми вибрано Стрічковий вигляд інтерфейсу, то при початковому завантаженні з'явиться робочий простір, що базується на панелях інструментів. Панелі розділені вкладками, на яких відображаються інструменти та елементи керування, призначені для вирішення певного завдання. Вкладки стрічки відповідають етапам роботи зі схемою: створення схеми, розрахунок та аналіз напружено-деформованого стану, конструювання. З докладним описом можна ознайомитись у статті:

Опис стрічкового інтерфейсу ЛІРА-САПР 2020

Задання каталогів

У каталогах зберігаються параметри налаштувань, файли вихідних даних, розрахунку, документування та ін.

У меню Програми в списку пункту Налаштування виберіть команду – Каталоги (рис. 1). Під час роботи програма ЛІРА-САПР використовує 8 каталогів. Один з них, Базовий каталог, встановлюється при інсталяції та зміна цього каталогу користувачем не допускається. Інші 7 каталогів можуть бути змінені користувачем.

Файли параметрів – каталог зберігання файлів, які містять параметри налаштувань.

Файли сортаментних баз – каталог зберігання бінарних файлів баз сортаментів сталевого прокату.

Файли вихідних даних – каталог зберігання бінарних файлів вихідних даних.

Текстові файли – каталог збереження текстових файлів вихідних даних.

Файли документації – каталог зберігання файлів, підготовлених для документування.

Файли результатів – каталог зберігання бінарних та текстових файлів результатів розрахунку та тимчасових файлів.

Файли тимчасових результатів – каталог зберігання тимчасових файлів, які генерує процесор МСЕ.

За умовчанням створений файл зберігатиметься в папці Data (C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR \Data), згенеровані в процесі розрахунку та документування файли зберігатимуться у робочому каталозі Work (C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR \Work).

Рис. 1. Діалогове вікно Каталоги
Рис. 1. Діалогове вікно Каталоги

Для зміни каталогів необхідно натиснути кнопку ... та вибрати новий каталог у дереві, або ввести каталоги у відповідні поля вручну.

Налаштування одиниць виміру

У меню Програми у списку пункту Налаштування оберіть команду –Одиниці виміру (рис.2) та відповідно до обраної системи (СІ або технічної, наприклад, МТС) призначаються одиниці виміру основних величин (зміна одиниць виміру може бути виконана на будь-якому етапі роботи з проектом).

Рис. 2. Діалогове вікно Одиниці виміру

Рис. 2. Діалогове вікно Одиниці виміру

Створення нового проекту для виконання розрахунку та його найменування

Для створення нової задачі відкрийте меню ПрограмиНовий.

У діалоговому вікні Опис схеми (рис.3) задайте наступні параметри:

  • ім'я створюваної задачі – наприклад «Задача 1» (шифр задачі за умовчанням збігається з ім'ям задачі);
  • у списку, що розкривається, вибираємо Опис схеми:

Ознака 1 – схеми розташовані в площині XOZ; кожний вузол має 2 ступені вільності – лінійні переміщення вздовж осей X, Z чи X2, Z2. З цією ознакою схеми розраховуються плоскі ферми та балки-стінки.

Ознака 2 – схеми розташовані в площині XOZ; кожний вузол має 3 ступені вільності – лінійні переміщення вздовж осей X, Z чи X2, Z2 та поворот навколо осі Y чи Y2. З цією ознакою схеми розраховуються плоскі рами, допускається включення елементів ферм та балок-стінок.

Ознака 3 – схеми розташовані в площині XOY; кожний вузол має 3 ступені вільності – лінійне переміщення вздовж осі Z чи Z2 та повороти навколо осей X, Y чи X2, Y2. З цією ознакою розраховуються балкові ростверки та плити, допускається врахування пружної основи.

Ознака 4 – просторові схеми, кожний вузол яких має 3 ступені вільності – лінійні переміщення вздовж осей X, Y, Z чи X2, Y2, Z2. З цією ознакою розраховуються просторові ферми та об'ємні тіла.

Ознака 5 – просторові схеми загального виду з 6 ступенями вільності у вузлі. З цією ознакою схеми розраховуються просторові каркаси, оболонки, допускається включення об'ємних тіл, врахування пружної основи і т.п.

Ознака 6 – просторові схеми загального виду з 7 ступенями вільності у вузлі. Те ж саме що й Ознака 5, але з додатковим ступенем вільності W – депланація перерізу стержня.

Ознака 15 – просторові схеми загального виду з 1 ступенем вільності у вузлі – температура t.

Після цього натисніть на кнопку – Підтвердити.

Рис. 3. Діалогове вікно Опис схеми
Рис. 3. Діалогове вікно Опис схеми

Діалогове вікно Опис схеми також можна відкрити вже з обраною ознакою схеми. Для цього в меню Програми у списку пункту Новий або на панелі швидкого доступу в списку Новий виберіть відповідну ознаку схеми.

Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.

Марина Ромашкина

Кандидат технических наук - специальность "Строительные конструкции, здания и сооружения".
Сопровождение программного комплекса ЛИРА-САПР.

Інші публікації цього автора


Коментарі

Написати