Системи координат:
Глобальна
система координат, в якій визначено всю схему моделі.
Місцева
система координат, пов'язана з головними осями окремого скінченного елементу.
Локальна
система координат, пов'язана з головними осями окремого вузла.

Моделі та їх компоненти у програмному комплексі описуються в координатних осях наступних типів: глобальних, місцевих та локальних.

Це специфічні поняття, пов'язані з особливостями формування моделі. Але попередньо вкажемо таке: названі осі не є новою невідомою системою координат. Йдеться про те, як пов'язана модель в цілому та її компоненти із застосовуваною координатною системою (прийнята декартова права система).

Глобальна система координат (g) призначена для завдання загальної геометрії системи – координат вузлів, орієнтації деяких навантажень, орієнтації місцевих (m) та локальних (l) систем координат. Глобальна система координат може бути декартовою, сферичною, циліндричною або іншою системою, яка може бути задана аналітично.

Глобальна декартова система координат позначається у програмному комплексі XYZ. Ця система прийнята за умовчанням, її піктограма виводиться в нижньому лівому куті робочого вікна.

Місцева система координат визначається для скінченного елементу і призначена для орієнтації скінченного елементу відносно глобальної системи координат, зручності побудови матриці жорсткості, завдання місцевого навантаження, визначення напружень та зусиль. Як правило, місцева система координат – декартова.

Всі скінченні елементи ПК ЛІРА-САПР, що мають більше одного вузла (одновузлові КЕ також є в програмному комплексі), орієнтовані в місцевій системі координат.

Локальна система координат (безумовно, тут можна говорити про деяку тавтологію – «місцева» і «локальна», по суті, позначають одне й те саме, проте вважатимемо, що це витрати термінології) задається для вузла і призначена для орієнтації деяких його атрибутів: вузлового навантаження, вузлових переміщень, накладених в'язів. Як правило, локальна система координат теж декартова. Реалізації різних поєднань цих систем надає багато зручностей при складанні комп'ютерних моделей.

Користувач ПК ЛІРА-САПР може маніпулювати трьома типами систем координат у різноманітних поєднаннях. Так, наприклад, для гідростатичного тиску на циліндричний резервуар зручно задавати місцеве навантаження на скінченні елементи у місцевій системі координат, а при навантаженні від власної ваги зручно задавати навантаження у глобальній системі координат. Якщо необхідно задати вузлове навантаження, в'язь або організувати розрахунок на задане переміщення, напрямок яких не збігається з осями глобальної системи, то у відповідний вузол вводиться локальна система координат з потрібними напрямками.


Рис. 1 Фрагмент розрахункової схеми напівсферичного резервуару

Рис. 1 Фрагмент розрахункової схеми напівсферичного резервуару

Алгоритми побудови матриць жорсткості (МЖ) та приведення місцевого навантаження до вузлового зручно організовувати у місцевій системі координат. Це стосується як використання аналітичного виду МЖ (для кожного елемента МЖ є формула), так і при чисельному інтегруванні. Для орієнтації місцевої системи координат КЕ, які мають більше двох вузлів, достатньо мати координати трьох вузлів.

Наприклад, ось Хm проводиться через перші два вузли (рис. 2), ось Ym збігається з напрямком перпендикуляра до осі Xm, проходить через третій вузол, а ось Zm утворює праву трійку.


Рис. 2

Рис. 2

При цьому матриця напрямних косинусів (Cmg), на основі якої здійснюється переклад атрибутів КЕ (матриця жорсткості, місцеве навантаження та ін.) з місцевої системи координат у загальну має вид:


Глобаль.Місц.

X

Y

Z

1

2

3

Хm

1

cos1.1

cos1.2

cos1.3

Ym

2

cos2.1

cos2.2

cos2.3

Zm

3

cos3.1

cos3.2

cos3.3


Компоненти цієї матриці обчислюються за координатами трьох вузлів елемента (див. рис 2) у глобальній системі координат за такими формулами:


1.png

де 2.png – довжина відрізку 1–2,

3.png – довжина перпендикуляра із вузла 3 на 1–2, 4.png,

X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 – координати у глобальній системі 2 та 3 вузлів відносно вузла 1, тобто X2=X2 – X1 и т.д.

Для двовузлових елементів, а їх клас дуже великий (стержневі елементи), координат двох вузлів недостатньо для побудови такої матриці косинусів, для цього ще потрібна додаткова інформація, наприклад, кут чистого обертання, що визначає положення головних осей перерізу стержня відносно глобальної системи координат (рис. 3).

Як правило, ось Xm співпадає з віссю стержня (рис. 3а), а осі Ym та Zm є головними осями перерізу стержня. Зазвичай їхня орієнтація визначається кутом чистого обертання (усталений термін будівельної механіки стержневих систем), який є кутом між однією з головних осей перерізу (наприклад, Ym) та віссю ОА (перетинання площини поперечного перерізу стержня, яка ортогональна осі) Xm, з площиною Х0Y глобальної системи координат).


Рис. 3

Рис. 3

Дуже часто напрямок Ym задають третім вузлом, тоді побудова Cmg для стержня аналогічна елементу пластини.

Для завдання локальної системи координат необхідне завдання матриці Clg напрямних косинусів між осями локальної та глобальної систем координат. Якщо матриця Cmg для елементів, що мають більше двох вузлів, може бути побудована на основі наявних координат вузлів, заданих у глобальній системі координат, то при заданні Cmg для стержня, а також Clg потрібна додаткова інформація, тому програмний комплекс повинен надавати користувачеві зручний інструментарій для його задання.

При складанні канонічних рівнянь МКЕ матриці жорсткості Km і вектори місцевого навантаження Рm, приведеного до вузлового, необхідно переводити в глобальну систему координат, а якщо вузол має локальну систему координат, це переведення необхідно зробити з урахуванням локальної системи координат:

Сmg – матриця косинусів для переведення компонентів Km та Рm з місцевої до глобальної системи координат;

Сgl – матриця косинусів для переведення компонентів Km і Рm із глобальної в локальну систему координат.

Очевидно, що 51.png

Крім того, 52.png

Тоді для переведення вектору з місцевої системи координат у локальну використовується матриця 6.png

Для перетворення матриці твердості в місцевій системі координат Km у матрицю жорсткості в локальній системі координат Kl:

7.png

Для вектору правих частин:

8.png

Для перетворення Km на матрицю жорсткості відносно глобальної системи координат використовується формула:

91.png, a для вектору правих частин 92.png

Переведення параметрів НДС з однієї системи координат в іншу проводиться у багатьох випадках, наприклад, обчислені у місцевій системі координат напруження (зусилля) перед побудовою ізоліній та ізополів повинні бути переведені в глобальну систему, а при побудові головних напружень мають бути вказані їхні напрямки відносно глобальної системи координат тощо.

Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.

Александр Городецкий

Академик РААСН, доктор технических наук, профессор. Автор и руководитель разработки программных комплексов семейства Лира

Інші публікації цього автора

Марина Ромашкина

Кандидат технических наук - специальность "Строительные конструкции, здания и сооружения".
Сопровождение программного комплекса ЛИРА-САПР.

Інші публікації цього автора


Коментарі

Написати