Загальні відомості

ПК ЛІРА-САПР імпортує з текстових DXF файлів будівельні осі, стіни, плити, колони та балки. Для того, щоб Ліра імпортувала ці об'єкти, в DXF вони повинні бути представлені певним об'єктом та належати шару з наперед визначеним ім'ям.

Наступна таблиця описує, як повинен бути заданий об'єкт у DXF файлі, і в який об'єкт моделі ПК ЛІРА-САПР він перетворюється під час імпорту.

Конструктивний елемент Подання в DXF Об'єкт DXF Шар DXF Об'єкт ПК ЛІРА-САПР
Будівельна вісь LINE AXES або CO_AXE Будівельна вісь
Колона Центр або контур поперечного перерізу у плані POINT або POLYLINE COLUMNS або CO_POTEAU Скінченний елемент стержень
Балка Центральна вісь LINE BEAMS або CO_POUTRE Скінченний елемент стержень
Стіна Проекція серединної площини у плані LINE WALLS або CO_VOILE Масив оболонок
Плита Контур серединної площини POLYLINE SLABS або CO_DALLE Масив оболонок
Плита основи Контур серединної площини POLYLINE FOUNDATION_SLABS Масив оболонок
Отвір у плиті Контур POLYLINE SLAB_OPENINGS або CO_TREMIE
Отвір у плиті основи Контур POLYLINE FOUNDATION_SLAB_OPENINGS
Віконний проріз Проекція у плані LINE WALL_WINDOWS або CO_FENETRE
Дверний проріз Проекція у плані LINE WALL_DOORS або CO_PORTE

1.png

Примітки

 1. В ПК ЛІРА-САПР не імпортуються перегородки та навантаження.
 2. Імена будівельних осей не імпортуються. Будівельні осі імпортуються в ПК ЛІРА-САПР.
 3. Вертикальний стержень, до якого під час імпорту перетворюється колона, задана контуром поперечного перерізу, проходить через баріцентр цього контуру.
 4. Імена шарів дверних прорізів можуть мати суфікс (H-число), де число - висота дверного прорізу від центру перекриття, мм.
 5. Імена шарів віконних прорізів можуть мати суфікс (B-число 1 H-число 2), де число1 - висота низу віконного прорізу від центру перекриття, мм; число2 - висота віконного прорізу, мм.
 6. Лінія стіни не повинна перериватися у дверних та віконних прорізах.
 7. Заокруглення полабонів не допускаються.
 8. За умовчанням ПК ЛІРА-САПР імпортує один поверх. DXF-файл, що містить план цього поверху, може мати будь-яке ім'я. ПК ЛІРА-САПР може імпортувати одночасно кілька планів поверхів. У такому випадку план кожного поверху повинен бути збережений в окремому файлі, іменованому 1.dxf для першого поверху, 2.dxf для другого поверху, 3.dxf для третього і т.д. Всі ці файли повинні знаходитися в одній і тій же папці. Координати поверхових планів у світовій системі координат повинні бути пов'язані між собою.
 9. Користувач може вказати крок тріангуляції, висоту поверху та одиниці виміру, в яких виконано план безпосередньо у ПК ЛІРА-САПР.
 10. Імена шарів колон, балок, стін та плит можуть мати суфікси, що визначають їх поперечний переріз. Призначати такі суфікси необхідно за допомогою команд меню ЛІРА-САПР> Властивості шару. Якщо меню ЛІРА-САПР не використовується, можна присвоїти іменам шарів балок, колон, плит і стін суфікси, що починаються з пробілу або підкреслення, наприклад: _1, _2, _3 і т.д. У цьому випадку імпортовані стержні та оболонки набувають різної жорсткості, яку після імпорту можна перепризначити безпосередньо в середовищі ПК ЛІРА-САПР.

Підготовка файлу DXF в середовищі AutoCAD і IntelliCAD

При установці ПК ЛІРА-САПР здатний підключати до програм, що підтримують AutoLISP, таким як AutoCAD або IntelliCAD, своє меню ЛІРА, команди якого допомагають у побудові поверхових планів. Порядок використання меню наступний:

 1. Створіть необхідні шари за допомогою команд меню ЛІРА-САПР > Створити шар.
 2. Наповніть шари об'єктами LINE, POINT, POLYLINE, згідно з вищенаведеною таблицею та модифікуйте імена шарів за допомогою команд ЛІРА-САПР > Властивості шару.
 3. Увага!   Файл DXF версії нижче 2000 замінює пробіли та дужки в іменах шарів на символи підкреслення, знищуючи властивості шару, призначені у п.3. Зберігайте поповерхові плани в DXF-файлах формату 2000 і вище!
 4. Якщо готуються плани поверхів багатоповерхової будівлі, повторіть операції 1 - 3 для кожного поверху. Імена DXF файлів у цьому випадку мають бути 1.dxf, 2.dxf і т.д.

2.png

Імпорт поверхових планів, що містяться в DXF файлах у задачу ПК ЛІРА-САПР

 1. У меню ВІЗОР-САПР виберіть Опції > Параметри імпорту архітектурних моделей і переконайтеся, що параметри, особливо Крок тріангуляції відповідають задачі, що імпортується. Натисніть ОК.
 2. У меню ВІЗОР-САПР виберіть Файл > Імпортувати задачу.
 3. У діалозі, який відкрився, вкажіть тип файлів Поверховий план DXF (*.dxf), виберіть файл та натисніть ОК.
 4. З'явиться діалог Імпорт поверхових планів з DXF. Вкажіть висоту поверху, масштаб та одиниці виміру, в яких виконано DXF файл.
 5. Щоб переконатися, що дані введені вірно, натисніть кнопку Перегляд. Якщо виявлено помилки, виправте їх та натисніть Застосувати або Перечитати DXF.
 6. Натисніть OK для створення задачі в ПК ЛІРА-САПР. Буде проведено перевірку даних.
 7. Якщо дані містять помилки, з'явиться вікно Помилки та попередження зі списком виявлених помилок. Натисніть кнопку Перегляд і натисніть по рядку з описом помилки, щоб підсвітити місце помилки у вікні перегляду. Натисніть кнопку Скасувати та поверніться до пункту 4, щоб виправити помилки.
 8. Якщо помилок у схемі не виявлено, то натискання кнопки ОК у діалозі Імпорт поверхових планів із DXF виконує побудову розрахункової схеми. Побудова складних розрахункових схем може потребувати тривалого часу.

Перетворення набору плоских архітектурних планів у просторову розрахункову модель


Помилка в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.Коментарі

Написати