Search Results

Знайдено: 3
Область пошуку: теги — нелінійність [x]
  за релевантністю за датою
  • 21.02.2018

Генетична нелінійність

... зведеній конструкції. В одномоментно зведеній конструкції ці зусилля були б відсутні (рис.1г). Знак нерівності між епюрами зусиль на рис.1в та рис.1г свідчить, що принцип суперпозиції (з деякою натяжкою) порушений і це перша ознака нелінійної задачі. Така нелінійність тяжіє до конструктивної нелінійності. У деяких джерелах пропонується ідентифікувати її як генетичну нелінійність, наголошуючи, що вона пов'язана з історією зведення, хоча в цьому випадку краще підходить термін «родовідна нелінійність». Методика,...

  • 06.02.2018

Нелінійність в ЛІРА-САПР

... життєвого циклу конструкцій – процес навантаження, процес зведення, процес зміни НДС конструкції у часі, стійкість від прогресуючого обвалення. При розрахунку конструкцій розрізняють фізичну, геометричну, конструктивну та генетичну нелінійності. Фізична нелінійність зумовлена врахуванням у розрахунку нелінійної залежності між компонентами узагальнених напружень та деформацій та характеризує роботу матеріалу конструкції у пружнопластичній області. Геометрична нелінійність має місце, коли переміщення ...

  • 25.04.2017

Можливості застосування суперелементів під час вирішення різних завдань будівельної механіки

... вирішенні великорозмірних задач, що містять однакові в сенсі топології суперелементи. Тут значно скорочується кількість обчислень, тому що матриця жорсткості для однакових суперелементів будується лише один раз; при розрахунку конструктивних схем, де нелінійність локалізована у деякій області; при побудові матриці жорсткості елементів з істотною зміною жорсткістних характеристик по області елементу, викликаних або нелінійністю, або конструктивними особливостями (стержень із змінним перерізом по довжині); ...

  • Назад
  • 1
  • Вперед