Search Results

Знайдено: 1
Область пошуку: теги — напружено-деформований стан [x] фізична нелінійність [x]
  за релевантністю за датою
  • 30.03.2017

Методи чисельного моделювання та розрахунку осідання будівлі

... завантаження у цій точці, друге – осадка розповсюджується і за межі площі завантаження. На відміну від попереднього методу, модель лінійно деформованого напівпростору при спільному розрахунку споруди з основою дозволяє визначити крім контактних напружень, напружено-деформований стан ґрунту всієї основи. При такому моделюванні основи, за допомогою об'ємних скінченних елементів, в якості вихідних даних вводяться тільки модуль загальних деформацій E, коефіцієнт Пуассона η та питома вага кожного шару....

  • Назад
  • 1
  • Вперед